Välkommen till VTM Riv AB's nya hemsida.

FÖRST! Detta ordet har alltid varit kännemärket för
VTM Riv AB och dess ägare Boo Billgren.
Vi har ständigt legat först när det gäller nya hanteringssystem,
användningsmöjligheter och ideér. Detta har skapat
ett försprång från början.

Det har vi tagit väl vara på igenom åren.

Rivning .:. Håltagning .:. Containers .:. Skrot & Metall .:. Hem
   
VTM Riv AB
Norbergsgatan 21
214 50 Malmö

Tel. vx. 040-802 75
eller 040-963003
Fax 040-84325
Email info@vtmriv.nu
www.vtmriv.nu