VTM Riv AB var först i Skåne igen! Vi utvecklade för ett antal
år sedan en sorteringsanläggning för industri och
byggavfall. Vi var på den tiden det enda företag i Skåne
som hade resurser att utföra en sådan sortering.
Vår viktigaste uppgift i dag är att erbjuda god
och snabb service när det gäller uthyrning av containers.

VTM har ständigt 200 containers uthyrda. Vi åtar oss
ansvaret att serva dessa containers genom att teckna
avtal med respektive hyrestagare. Vår målsättning är
att vara en god samarbetspartner när det gäller
avfallsproblem. En stor del av verksamheten riktar sig
mot företag inom byggbranschen.

Rivning .:. Håltagning .:. Containers .:. Skrot & Metall .:. Hem
   
VTM Riv AB
Norbergsgatan 21
214 50 Malmö

Tel. vx. 040-802 75
eller 040-963003
Fax 040-84325
Email info@vtmriv.nu
www.vtmriv.nu