VTM Riv AB kan som ledande inom branschen erbjuda ett
komplett håltagningssystem när det gäller sågning
och håltagning i betong och tegel. Vi förfogar över
komplett utrustning och håltagare med mångårig
erfarenhet.

Inget uppdrag är för litet eller för stort.
Det kan vara håltagning för ett nytt valv där hemma
eller för nya installationer. Det kan vara hela hus eller
hissar som måste sågas bort. Betongen går sedan till
utfyllnadsmassor eller krossas för användning till
vägunderbyggnader. Transporterna sker med egna
containerbilar.

Rivning .:. Håltagning .:. Containers .:. Skrot & Metall .:. Hem
   
VTM Riv AB
Norbergsgatan 21
214 50 Malmö

Tel. vx. 040-802 75
eller 040-963003
Fax 040-84325
Email info@vtmriv.nu
www.vtmriv.nu