VTM Riv AB kan erbjuda en komplett service till byggföretag,
industrier eller privatpersoner som är i behov av rivning.
Vad innebär då detta ? Jo, det kan exempelvis vara
att man skall bygga till sin gamla fastighet eller lägga
ner ett företag och dess lokaler.
Det som vi kan erbjuda är då hela eller delar av rivningen av byggnader och inventarier. På detta vis tar vi också vara på alla artiklar som går att återanvända. Det kan då vara frågan om kablar, rör, element, maskindelar och m.m. Allt som
går att återanvända sorteras sedan och smälts ner
till tackor eller bearbetas på annat sätt. På så sätt sparar
vi på miljön. En sak som vi är mycket medvetna om på
VTM Riv AB, och det är att inte slänga onödiga saker
i naturen.

Bilder >>>
Rivning .:. Håltagning .:. Containers .:. Skrot & Metall .:. Hem
   
VTM Riv AB
Norbergsgatan 21
214 50 Malmö

Tel. vx. 040-802 75
eller 040-963003
Fax 040-84325
Email info@vtmriv.nu
www.vtmriv.nu