Fastighetsrivning i Malmö på området Sofielund utförd av VTM Riv AB.
Tips: Klicka på bilderna.
Här använder vi en bandgående maskin.
Alla massor såsom t.ex. tegel, järndetaljer, isolering osv. sorteras i olika
containers innan det transporteras vidare till avfallsverket.
Rivning .:. Håltagning .:. Containers .:. Skrot & Metall .:. Hem
VTM Riv AB
Norbergsgatan 21
214 50 Malmö

Tel. vx. 040-802 75
eller 040-963003
Fax 040-84325
Email info@vtmriv.nu
www.vtmriv.nu