VTM Riv AB arbetar även med att köpa och sälja metaller
i alla dess former. Vi har en mottagningscentral här
på platsen där privatpersoner och mindre företag
kan sälja sina överblivna metaller och skrot. Vi tar
emot och vidareförsäljer många ton varje vecka.

Det kan då vara frågan om en husrenovering där
ägaren har bytat ut kablar osv. Det finns pengar
att tjäna på att lämna in det och inte slänga det i
naturen eller på soptippen. Gör dig själv och
naturen en tjänst. Lämna dina avfallsproblem till
oss, vi tar väl vara på dom.

Rivning .:. Håltagning .:. Containers .:. Skrot & Metall .:. Hem
   
VTM Riv AB
Norbergsgatan 21
214 50 Malmö

Tel. vx. 040-802 75
eller 040-963003
Fax 040-84325
Email info@vtmriv.nu
www.vtmriv.nu